Selskapet

Swipload Technologies AS drifter og utvikler logistikksystemet Swipload.


Swipload Technologies AS ble etablert i 2019, og lanserte sin første beta-versjon av programvaren Swipload i 2020. Siden lansering den gang har selskapet reist kapital gjennom aksjeemisjoner ved to anledninger.

Selskapets første aksjeemisjon ble sluttført i 2021. Da hentet selskapet 4,5 millioner NOK i kapital fra selskapene DSD, R-Venture/24SevenOffice og Tschudi Logistics.

I 2022 sluttførte selskapet en ny runde med kapitalinnhenting, hvor 8,5 millioner NOK ble hentet fra eksisterende og nye aktører som Skagerak Capital (Agder Seed) og The Factory.

I 2021 ble også Swipload Technologies AS tilført 10,2 millioner NOK i støtte fra Forskningsrådet og Pilot-T, øremerket arbeid med å utvikle morgendagens løsninger for automatiserte befraktningsløsninger. Tildelingen ble gitt som en del av treparts-samarbeid mellom Swipload Technologies AS, SINTEF og IT-byrået Webstep.

Vil du vite mer om hvordan vår løsning kan forenkle og effektivisere din arbeidshverdag?

Book demo av Swipload