Dennis Dang er transportkoordinator i transportselskapet Cargotron.

Publisert: 14.09.21

Cargotron bytter ut «jungeltelegrafen» med Swipload

Etter jobbyttet til Cargotron ble Dennis Dang og daglig leder Trond Snesrud enige om å ta i bruk Swipload. Nå er løsningen blitt et viktig verktøy i meglingshverdagen til det innovative transportselskapet.

Dennis Dang ble først kjent med Swipload da beta-versjonen av løsningen ble lansert i 2019. Da han startet i ny jobb som logistikk-koordinator hos Cargotron lå forholdene til rette for å ta i bruk den innovative transportløsningen.

- Verdien for meg som sitter med trafikkoversikten er svært god. Jeg abonnerer på varslinger om ledige oppdrag i områdene vi opererer i, og jeg gir enkelt pris direkte til oppdragsgiveren via varsler på E-post eller SMS.

Bruk av Swipload bidrar blant annet til mindre tomkjøring blant selskapets biler, samt en mer effektiv og strømlinjeformet hverdag for megleren, sier Dang.

- Dette er viktig for oss både i et miljøperspektiv, men også for bunnlinjen. Det er ikke spesielt effektivt å bruke hele dagen på telefon og mail for å fylle en bil.

Dennis Dang med kolleger. Cargotron er et innovativt transportselskap med base i Oslo. (Foto: Swipload)

- Nå slipper jeg å bruke tid på å lete etter gods – det kommer til meg automatisk, forklarer han.

Felles digital kobling

Til vanlig er det jungeltelegrafen og gode relasjoner som gir Dennis Dang og Cargotron påfyll med oppdrag.

- Men Swipload blir et stadig viktigere verktøy for oss i hverdagen. Vi ser at det finnes stadig mer oppdrag der, og dermed følger vi også mer med på utviklingen.

Han mener landets transportselskaper nå har fått en felles digital kobling mot både hverandre og vareeierne.

- Det blir utrolig spennende å se hvilken vei dette går fremover, og jeg anbefaler alle transportører og vareeiere om å lære mer om Swipload. Her kan mange få økt verdi i hverdagen.

Det er ikke spesielt effektivt å bruke hele dagen på telefon og mail for å fylle en bil. Swipload fikser dette.

Dennis Dang
Transportkoordinator, Cargotron Transport

Vil du vite mer? 

Fyll ut feltene under for å bestille en gratis demo av Swipload:

OBS! Det kan ta noe tid før du hører fra oss, men vi gjør vårt ytterste for at dette ikke skal ta lengre tid enn én virkedag!