Bli bedre kjent med Swipload - les vår spørsmål og svar-guide under.

Spørsmål og svar om Swipload – bli bedre kjent med løsningen vår!

Vi får ofte en del spørsmål fra omverdenen om hvordan Swipload fungerer. Under har vi svart på de mest sentrale.

Publisert: 15.11.20

Først og fremst:

Swipload er laget for å gjøre godsoppdrag tilgjengelig for flere transportører og sjåfører. Effektene som kommer ut av dette er tydelige:

- Man får muligheten til å finne ledige godsoppdrag der man til enhver tid befinner seg og som man som transportør ikke visste om. 

- Transportkjøper kan raskt og enkelt finne transportørene som passer ham og transportbehovet hans best.

- Transportører kan planlegge egne ruter bedre og selv finne oppdrag som kan fylles på som et tillegg til lasten som allerede kjøres. 

Q&A

Dette er spørsmålene vi som oftest får fra transportører, sjåfører og transportkjøpere. 

Er det slik at private kan legge inn oppdrag på Swipload?

- Nei, private har ikke adgang til å legge ut oppdrag - det er det kun produsenter, grossister eller transportører selv som kan. Private har dermed heller ikke brukertilgang til Swipload.

Er det slik at andre kan se prisene jeg som transportør gir på oppdragene?

- Nei. Det er kun oppdragsgiver som kan se prisene dine - ingen andre. 

Må jeg logge på Swipload for å gi priser og for å følge med på hvilke ledige oppdrag som kommer?

- Nei, alle brukere får varslinger om nye oppdrag via mail eller sms. Hver enkelt bruker kan også selv avgrense varslingene, slik at man kun får varslinger om oppdragene som passer og er mest interessante. Her styrer også hver enkelt bruker selv om man ønsker varsling på mail eller sms – eller begge.

Man kan også gi pris på et oppdrag direkte fra sms-varselet, og alle varslingstjenester fra Swipload er gratis.

Er det slik at Swipload megler oppdragene selv?

- Nei. Swipload er kun software. Det er kun transportører og sjåfører selv som gir pris på oppdragene som transportkjøperne publiserer. Dermed er Swipload i praksis drevet av transportkjøperne og transportørene selv. 

Er det slik at Swipload bruker utenlandske biler for å prise oppdragene lavest mulig?

- Nei. Swipload kan kun brukes av norske transportselskaper med norsk transportløyve. Selv om alle kan sende Swipload en henvendelse om brukertilgang via kontaktskjemaet på swipload.no, blir hver henvendelse sjekket manuelt av teamet i Swipload - som selv står for opprettelsen av brukernavn og passord. Her gir Swipload kun profesjonelle, norske transportører med løyve endelig brukstilgang etter en bakgrunnsjekk og samtale med transportøren bak henvendelsen. Dette er sentralt for å kunne ha kontroll på transportørene på plattformen. Dette kan ikke understrekes nok:

Den endelige brukstilgangen opprettes av teamet i Swipload - ikke transportøren eller sjåføren selv.

Kan et oppdrag fra Swipload så bli meglet videre til en utenlandsk transportør?

- Dette kan i verste fall skje. Men da er det en norsk transportør selv som står bak meglingen – ikke Swipload. Norske transportører som megler bort oppdrag til utenlandske transportører vil også miste brukstilgangen til Swipload. Her kontrollerer Swipload transportøren som henter og leverer oppdraget mot transportøren som fikk tilslag på oppdraget. 

 

Swipload gir meg enkel tilgang på godsoppdrag og mindre administrativt arbeid.

Oddmund Aga
Sjåfør og eier, Aga Transport

Vil du prøve ut Swipload?
Fyll ut feltene under og bestill en brukerkonto.

Kontakt / Support

[+47] 404 84 410
sup@swipload.no

Personvern

© 2020 Swipload. Alle rettigheter reservert.