På trykk i Finansavisen

Swipload blir stadig mer synlig på nasjonal basis. Nå har Finansavisen fattet interesse for Swipload og gründerhistorien bak.

Publisert: 10.01.21

Finansavisen skriver:

"... mer digital samhandling vil gjøre det enklere for transportører å fange opp oppdrag utenfor etablerte nettverk."

Åpner for kapital

Avisen påpeker også at Swipload nå er på investorjakt:

"Swipload er nå i en prosess der de åpner opp for eksterne investorer. Vere sier selskapet nå jakter et beløp i størrelsesorden 6 millioner, som vil kunne drifte selskapet i 2-3 år."

Swipload har idag over 300 brukere, og kan tas i bruk av både transportører og selskaper som ønsker å kjøpe transport. 

Fakturerings- og avregningstjenestene til Swipload sparer brukerne administrativt arbeid og utbetaler penger raskere til konto. 

Hele artikkelen til Finansavisen kan leses her - OBS - bak betalingsmur!

Digitale speditører er en bærekraftig løsning som sikrer norske arbeidsplasser

Stian Vere
Daglig leder, Swipload

Vil du prøve ut Swipload?
Fyll ut feltene under og bestill en brukerkonto.

Kontakt / Support

[+47] 404 84 410
sup@swipload.no

Personvern

© 2020 Swipload. Alle rettigheter reservert.