Faksimile fra Finansavisen 10.01.21

Publisert: 10.01.21

På trykk i Finansavisen

Swipload blir stadig mer synlig på nasjonal basis; dette skriver Finansavisen om Swipload.

I et større portrett-intervju med Stian Vere skriver Finansavisen om fremveksten av Swipload som en ny og digital transportmeglingsplattform. 

Avisen skriver blant annet:

"... mer digital samhandling vil gjøre det enklere for transportører å fange opp oppdrag utenfor etablerte nettverk."

Åpner for kapital

Finansavisen påpeker også at Swipload nå er på investorjakt:

"Swipload er nå i en prosess der de åpner opp for eksterne investorer. Vere sier selskapet nå jakter et beløp i størrelsesorden 6 millioner, som vil kunne drifte selskapet i 2-3 år."

Swipload har idag over 350 brukere, og kan tas i bruk av både transportører og selskaper som ønsker å kjøpe transport. 

Fakturerings- og avregningstjenestene til Swipload sparer brukerne administrativt arbeid og setter fraktoppgjøret raskere på konto til transportører og sjåfører. 

Hele artikkelen til Finansavisen kan leses her - OBS - bak betalingsmur!

Digitale transportmeglingsløsninger sikrer bærekraft og norske transport-arbeidsplasser.

Stian Vere
CEO, Swipload

Vil du vite mer?

Ønsker du brukertilgang i Swipload - Send oss en henvendelse i kontaktskjema HER, så tar vi kontakt.

OBS! En del av policyen vår er å kvalitetssikre transportørene våre. Derfor må vi manuelt registrere deg i systemet vårt. Derfor kan det også ta noe tid før du hører fra oss, men vi gjør vårt ytterste for at dette ikke skal ta lengre tid enn én virkedag.