Oakland AS i Mandal kjøper mye transport.

Publisert: 30.06.20

- Lett og effektivt å finne riktig transportør

Oakland AS i Mandal tar i bruk Swipload.

Oakland AS er en av landets største digitale forhandlere av hage- og møbelprodukter. I Mandal opererer Rune Solli med ansvar for kjedens logistikk- og transportoperasjoner.

- Å skaffe transport skreddersydd etter behov har aldri vært enklere for meg enn nå, sier Solli, som nylig tok i bruk Swipload for å skaffe seg tilgang på et utvidet nettverk av transportører.

- Vanligvis har jeg skaffet transport via en del telefonsamtaler, og senere brukt tid på å akseptere eller gi avslag på innkommende forespørsler.

- Via Swipload publiserer jeg via et par tastetrykk behovet mitt til over 200 godkjente og kvalitetssikrede norske transportører og sjåfører. Deretter aksepterer jeg pris-forespørselen fra den transportøren jeg mener er best - før Swipload tar seg av oppgjør og oppfølging av fraktbrev.

Kan stille krav

Før han selv velger transportør til lasting kan Solli stille krav til både utstyr og kompetanse hos transportørene.

- Dette gjør at jeg også enkelt kan finne de mindre aktørene med ledig kapasitet som allerede befinner seg i området mitt. Dette gagner både effektiviteten og ikke minst kvaliteten på transporten.

Swipload gjør at norske transportkjøpere enkelt kan få tilbud fra kvalitetssikrede og seriøse, norske transportselskap. Swipload kan kun brukes av profesjonelle (B2B) transportkjøpere og er ikke tilgjengelig for privat bruk.

Fra Oakland i Mandal sendes det hagemøbler til hele landet.

Jeg aksepterer pris-forespørselen fra den transportøren jeg mener er best - før Swipload tar seg av oppgjør og oppfølging av fraktbrev.

Rune Solli
Lagersjef i Oakland AS