Nytt samarbeid med SINTEF - Vil utvikle Co2-regnskap for transportindustrien

Swipload og SINTEF skal kartlegge mulighetene for å utvikle et Co2-regnskap for transporttjenester i Norge.

Publisert: 21.12.20

- Sammen med SINTEF skal vi se nærmere på hvordan vi kan lage systemer for avregning av Co2-avtrykket til en transport. Målet er at industribedrifter eller andre kjøpere av transport skal kunne velge transporttjenester basert på andre parametere enn kun pris. Da kan de totale Co2-utslippene til landets transportører reduseres, sier Stian Vere, Daglig leder i Swipload.

Arbeidet starter i første omgang som et forprosjekt, som skal ende i en rapport med kartlegging og analyse av løsningene som trengs for at Co2-regnskap for norsk godstransport på vei kan bli en realitet.

Vil utnytte AI

Forprosjektet skal også kartlegge hvilke muligheter som finnes til å la AI foreta autonome avgjørelser innen transport-innkjøp.

- Klarer vi å utnytte potensialet innen AI kan vi utvikle et system som gir automatiske anbefalinger om kjøp og varslinger basert på Co2-forbruk. Det er selvsagt en lang vei dit idag. Men det handler om å bygge steg for steg, slik at vi utnytter datamengder som allerede eksisterer, fortsetter han.

Hva slags konkret betydning får dette for Swipload og transportindustrien?

- For Swipload innebærer dette at vi er et steg nærmere å kunne tilby en verdifull tjeneste som ikke finnes per idag, og som vi tror kan være attraktiv for en variert mengde aktører innen transportkjøper-segmentet. Dette vil bli et digitalt miljø-løft for hele transportindustrien.

- Dette bidrar også til å sette ytterligere fokus på digitaliseringspotensialet generelt innen transportindustrien. Her ønsker vi i Swipload å ligge i førersetet, postulerer en offensiv Vere.

Anbefalingene fra rapporten skal i neste omgang søke støtte fra Pilot-T til videre produkt- og strategiutvikling.

For mer informasjon om SINTEF-forprosjektet kontakt Daglig leder i Swipload Stian Vere på stian@swipload.no / 922 55 242

- Dette setter ytterligere fokus på digitaliserings-potensialet generelt innen transportindustrien. Her ønsker Swipload å ligge i førersetet.

Stian Vere
Swipload

Vil du prøve ut Swipload?
Fyll ut feltene under og bestill en brukerkonto.

Kontakt / Support

[+47] 404 84 410
sup@swipload.no

Personvern

© 2020 Swipload. Alle rettigheter reservert.