Publisert: 21.12.20

Nytt samarbeid med SINTEF - Vil utvikle CO2-regnskap for transportindustrien

Swipload og SINTEF skal kartlegge mulighetene for å utvikle et Co2-regnskap for transporttjenester i Norge.

- Sammen med SINTEF skal vi se nærmere på hvordan vi kan lage systemer for avregning av CO2-avtrykket til en transport, sier Stian Vere, Daglig leder i Swipload.

Målet er at industribedrifter eller andre kjøpere av transport skal kunne velge transporttjenester basert på andre parametere enn kun pris.

-Da kan de totale Co2-utslippene til landets transportører reduseres, sier Vere. 

Vil utnytte AI

I første omgang er målet å få utarbeidet en rapport som kartlegger og analyser hva slags tekniske løsninger som trengs for at CO2-regnskap innen norsk godstransport på vei kan bli en realitet.

- Forprosjektet skal også kartlegge hvilke muligheter som finnes til å la AI foreta autonome avgjørelser innen transport-innkjøp. Klarer vi å utnytte potensialet innen AI kan vi utvikle et system som gir automatiske anbefalinger om kjøp og varslinger basert på Co2-forbruk.

- Det er selvsagt en lang vei dit idag. Men det handler om å bygge steg for steg, slik at vi utnytter datamengder som allerede eksisterer, ifølge Vere. 

Hva slags konkret betydning får dette for Swipload og transportindustrien?

- For Swipload innebærer dette at vi er et steg nærmere å kunne tilby en verdifull tjeneste som ikke finnes per idag, og som vi tror kan være attraktiv for en variert mengde aktører innen transportkjøper-segmentet. Dette vil bli et digitalt miljø-løft for hele transportindustrien.

- Dette bidrar også til å sette ytterligere fokus på digitaliseringspotensialet generelt innen transportindustrien. Her ønsker vi i Swipload å ligge i førersetet, postulerer en offensiv Vere.

Anbefalingene fra rapporten skal søke støtte fra Pilot-T til videre produkt- og strategiutvikling.

For mer informasjon om CO2-regnskap kontakt Daglig leder i Swipload Stian Vere på stian@swipload.no eller telefon 922 55 242.

 

- Dette setter ytterligere fokus på digitaliserings-potensialet generelt innen transportindustrien. Her ønsker Swipload å ligge i førersetet.

Stian Vere
CEO, Swipload

Vil du vite mer?

Ønsker du brukertilgang i Swipload - Send oss en henvendelse i kontaktskjema HER, så tar vi kontakt.

OBS! En del av policyen vår er å kvalitetssikre transportørene våre. Derfor må vi manuelt registrere deg i systemet vårt. Derfor kan det også ta noe tid før du hører fra oss, men vi gjør vårt ytterste for at dette ikke skal ta lengre tid enn én virkedag.